Nabídka služeb

Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti developerské , stavebnictví, realit, sportovních činností.

Projekční přípravy staveb
 • Postaráme se o kompletní projekční
  přípravu stavby
Výběrová řízení
 • Připravíme a zrealizujeme výběrové řízení dle Vašich požadavků
Řezivo Thoma Holz100
 • hraněné řezivo
 • truhlářské dřevo
 • dřevo na terasy a fasády
Realizace staveb
 • Provedeme realizaci stavby v maximální
  možné kvalitě
Zprovoznění staveb a jejich částí
 • Zajistíme zprovoznění stavby
  nebo kterékoliv její části
Podlahy z masivu Thoma Holz100
 • kvalitní podlahy z masivního měsíčního dřeva
 • tl. podlah od 23 do 40 mm
 • nespočet finálních úprav
Hliněné omítky & topný systém
 • Hliněné omítky
 • Hliněné barvy
 • Hliněné topné desky
 • Podlahový a stěnový topný systém
Řízení staveb
 • Dohlédneme na Vaší stavbu od základů
  po finální předání
Hlídání rozpočtových nákladů
 • Pohlídáme určený rozpočet,
  ušetříme Vaše náklady
Ekologický izolační systém GUTEX
 • Ekologické izolace z dřevovláknitých desek pro svislé, vodorovné a střešní konstrukce

Zabýváme se developerskou, inženýrskou a stavební činností. Zajistíme pro Vás vše od studií, projektů k územnímu a stavebnímu řízení, technické přípravy stavby přes provedení všech administrativních úkonů zajišťujících vydání územních a stavebních povolení až po výběr dodavatele stavby a zajištění kolaudačních souhlasů. Provádíme služby technického dozoru investora (TDI). Nabízíme širokou škálu činností pro kompletní přípravu a realizaci i těch nejsložitějších projektů.

Projekční příprava staveb

 • zajištění potřebných průzkumů v dané lokalitě
 • zajištění studie proveditelnosti Vašeho záměru v lokalitě
 • zajištění dokumentace pro územní řízení, podkladů, stanovisek potřebných pro územní řízení
 • zajištění dokumentací pro stavební povolení, podkladů a stanovisek pro stavební řízení
 • zajištění realizační dokumentace
 • zajištění dokumentace pro výběr zhotovitele
 • financování a analýza projektů
 • poradenství při přípravě financování projektů & uzavírání kupních smluv a smluv o dílo

Stavební činnost

 • realizace staveb na klíč

Zprovoznění staveb a jejich částí

 • spolupráce při dovybavení staveb
 • předání stavby uživateli a provozovateli, řešení případných reklamačních vad
 • zajištění geodetického zaměření a vkladů do katastru

Výběrová řízení

 • zajištění a vypracování podkladů pro výběr zhotovitele na všech stupních
 • kompletní organizace výběrových řízení
 • návrhy smluvních zajištění včetně spolupráce při uzavírání smluvních vztahů

Řízení staveb

 • zajištění investorské přípravy staveniště včetně POV
 • kompletní dohled nad realizací stavby včetně odborného technického dozoru
 • koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • kontrola fakturace prací a dodávek
 • zastupování investora při zkouškách, komplexních zkouškách zařízení a souborů staveb
 • příprava zajištění kolaudace staveb a vlastní kolaudace
 • kontrola závěrečného vyúčtování staveb & zpracování závěrečné zprávy

Business management

V rámci oddělení Business Managementu jsme pro Vás připraveni zajistit profesionální činnost v oblasti marketingu, public relations, konferenčního servisu, reklamních služeb a firemních akcí.

Náš tým je připraven pro Vás navrhnout akci přímo na klíč s přihlédnutím k Vašim přáním a požadavkům. K našim zákazníkům přistupujeme individuálně na základě jejich cílů, potřeb, rozpočtu.

Přenechejte veškeré starosti s přípravou, organizací a průběhem akce na nás.